Wzmacnianie konstrukcji taśmami węglowymi

Oferujemy Państwu wzmacnianie konstrukcji taśmami węglowymi metodą Sika.
Taśmy węglowe to najnowocześniejsze rozwiązanie z zakresu wzmacniania konstrukcji budowlanych. Cechują się szerokim zakresem zastosowania oraz bardzo dobrymi parametrami.

Taśmy węglowe Sika wykorzystuje się w następujących przypadkach:

Zwiększenia obciążeń:

 • Wzrost obciążenia użytkowego w obiektach przemysłowych i użyteczności
 • publicznej
 • Wzrost obciążenia użytkowego na mostach
 • Montaż ciężkich urządzeń w budynkach przemysłowych
 • Stabilizacja drgających konstrukcji
 • Zmiana przeznaczenia istniejących obiektów

Uszkodzenia elementów nośnych (np.):

 • Proces starzenia materiałów konstrukcyjnych
 • Korozja zbrojenia
 • Uderzenia pojazdami
 • Pożar
 • Trzęsienia ziemi, tąpnięcia

Konieczność poprawienia warunków użytkowania konstrukcji:

 • Ograniczenie odkształceń
 • Redukcja naprężeń w zbrojeniu
 • Zmniejszenie szerokości rozwarcia rys
 • Zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej

Zmian schematu statycznego:

 • Usunięcie ścian, słupów
 • Usunięcie fragmentów stropów (dodatkowe otwory w stropach)

Wystąpienia błędów w projektowaniu lub wykonawstwie:

 • Zbyt małe przekroje zbrojenia
 • Niewystarczające wymiary elementów 

Właściwości taśm węglowych:

 • Odporność na korozję
 • Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie
 • Bardzo wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
 • Bardzo długa trwałość
 • Niewielki ciężar
 • Dowolne długości, nie trzeba wykonywać złącz 

Sika® CarboDur® XS 2/5

 • Niewielkie wymiary poprzeczne
 • Możliwość malowania
 • Łatwość transportu materiału
 • Możliwość krzyżowania w jednej płaszczyźnie taśm, prowadzonych w dowolnych kierunkach
 • Łatwość aplikacji, zwłaszcza w pozycji sufitowej
 • Dostępne są typy o różnej wytrzymałości na rozciąganie i o różnym współczynniku sprężystości.
 • Wysoka odporność na alkalia
 • Taśmy mają gładką powierzchnię bez wystających włókien
 • Dopuszczenia i aprobaty w wielu krajach 

 

Czym są taśmy z włókien węglowych do wzmocnień konstrukcji Sika® CarboDur®: 

Taśmy Sika® CarboDur® są to wytwarzane w procesie poltruzji włókna węglowe zatopione w matrycy z żywicy epoksydowej (Carbon Fiber Reinforced Polymer – CFRP). Służą do wzmocnień konstrukcji żelbetowych, betonowych, drewnianych, stalowych i murowych. 

Zaufali nam