Blog

Jak wyciąć w stropie otwór na schody?

Czas czytania: ok. 7 minut

Rozbudowa lub nadbudowa budynku w związku z montażem schodów, wiąże się z koniecznością wykonania nowego otworu lub powiększenia istniejącego. Cięcie stropu to nie lada wyzwanie, do którego należy podejść z rozwagą i zachowaniem wszelkich względów bezpieczeństwa.

Artykuł w skrócie:

  1. Cięcie stropu na schody – rola projektanta
  2. Cięcie stropu na schody – wymiar
  3. Cięcie stropu na schody – jaką techniką?
  4. Podsumowanie

Bardzo często zdarza się, że inwestorzy chcą zmienić funkcjonalność nowego lub istniejącego budynku. Robią to poprzez montaż schodów do kondygnacji budynku, która dotychczas nie była wykorzystywana. Niezbędne będzie w tym celu przeprowadzenie odpowiednich prac. Ich zakres w pierwszej kolejności zależy od tego, czy cięcie stropu spowoduje wykonanie nowego otworu, czy też powiększenie już istniejącego. Jednak bez względu na to ile i jakie prace będą się odbywać w budynku, muszą być one przeprowadzone przez fachową ekipę, która ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tego typu robotach. Każda bowiem ingerencja w strop, elementy konstrukcyjne, grozi niebezpieczeństwem dla mieszkańców lub użytkowników oraz osób wykonujących prace. Strop może się zawalić, a dodatkowo naruszyć bardzo ważne komponenty konstrukcji całego budynku.

Cięcie stropu na schody – rola projektanta

Wykonywanie nowego otworu na schody jest na tyle ważną ingerencją w konstrukcję budynku, że nie powinno się go przeprowadzać bez udziału projektanta. Wykorzysta on dokumentację oraz projekt budynku do zaproponowania najlepszego rozwiązania – czyli zlokalizowania miejsca cięcia stropu. Projektant będzie musiał przeanalizować, z czego jest wykonany, jaki jest i gdzie przebiega jego zbrojenie. Ponadto zbada jego wpływ na układ konstrukcyjny budynku, czyli sprawdzi, na których konkretnie ścianach opierają się główne belki oraz żebra. Wszystko po to, aby nowy otwór nie osłabiał stropu. Dodatkowo projektant zaproponuje nowe wzmocnienia, aby odciążyć jego pozostałą część. Najprostszym rozwiązaniem, które zostanie nam zaproponowane, będzie wycięcie nowego otworu w taki sposób, aby schody podążały w kierunku głównych belek umieszczonych w stropie. Możliwe jest także przecięcie niektórych elementów konstrukcyjnych, ale prace te będą wymagać dodatkowych wzmocnień w postaci podciągów lub wymian.

Cięcie stropu na schody – wymiar

Wymiar nowego otworu na schody również będzie zaproponowany przez projektanta. Będzie on opierał się na długości i szerokości schodów, a także wybranego przez nas ich rodzaju oraz nachyleniu. Nie bez znaczenia będzie również ilość stopni i ich dokładny rozmiar. Przeważnie otwory mają charakter prostokąta. Jeśli nowe schody będą proste lub z zabiegiem, to dłuższy bok musi być dopasowany do nachylenia biegu. Jest to o tyle ważne, że osoby, które będą schodzić z górnej kondygnacji, nie mogą zawadzać głową o krawędź stropu. Dlatego też zazwyczaj odległość od krańca wykonanego otworu do stopnia powinna być większa niż 200 cm. Jest to podyktowane optymalnie dużym wzrostem człowieka, a do tego zachowaniem pewnej granicy bezpieczeństwa. Z krótszym bokiem jest o wiele łatwiej – powinien on odpowiadać szerokości montowanych schodów. Jeszcze inaczej sytuacja przedstawia się, kiedy mamy zamiar wykorzystywać schody kręte. Wtedy też wycinany otwór będzie okrągły, a nie prostokątny. Jego średnica powinna być nie mniejsza niż 100 cm. 

Cięcie stropu na schody – jaką techniką?

Montaż schodów na kolejną kondygnację nie obejdzie się bez wykonania nowego otworu lub powiększenia już istniejącego. Wraz z rozwojem technologii, również pod tym względem zaszły interesujące zmiany. Coraz częściej cięcie stropu wykonuje się przy wykorzystaniu techniki diamentowej. Gwarantuje ona przede wszystkim wysoki poziom precyzji, który jest niezbędny przy tego typu pracach. Wykorzystuje się w tym celu piły ręczne, a także ścienne oraz wiertnice. Wycinanie otworu na schody jest bardzo niebezpieczne dla całego budynku. Źle wykonane prace, bądź wykorzystanie do tego celu nieodpowiednich urządzeń, może doprowadzić do zawalenia się jego części lub naruszenia istotnych elementów konstrukcyjnych budynku. Wtedy też zagrożenie przenosi się na cały obiekt. Dlatego też istotne jest zabezpieczenie terenu prac. Poza tym, cięcie w stropie generuje pokaźne ilości kurzu, który rozprzestrzenia się na całą powierzchnię. Wspomniana technika diamentowa w maksymalnym stopniu zapobiega temu zjawisku. Co więcej, jest ona bardziej bezpieczna dla budynku z uwagi na generowanie niskiego poziomu wibracji.

Podsumowanie

Montaż schodów do nieużytkowanej dotychczas kondygnacji wymaga wykonania całkowicie nowego otworu bądź powiększenia rozmiarów już istniejącego. Proces ten wykonuje się w trakcie cięcia stropu. Zlokalizowanie nowego otworu powinno być przeprowadzone przez projektanta, który uwzględni szereg właściwości technicznych oraz zależności konstrukcyjnych, które nie powinny być naruszone. Prace związane z wykonywaniem otworu w stropie powinniśmy powierzyć wykwalifikowanej ekipie, która ma doświadczenie w tego typu zleceniach. Jest to bowiem bardzo niebezpieczne dla mieszkańców lub użytkowników obiektu, jak i dla samego budynku. Z tego też względu coraz częściej cięcie stropu wykonuje się z wykorzystaniem techniki diamentowej. Zapewnia ona bardzo wysoką precyzję, a przy tym niski poziom wibracji oddziałującej na całą konstrukcję.